Коды

bhj

Still, Hans, Motorenfabrik, Hamburg 48, Liebigstr. 33.