Коды

bgl

Hammel, Gustav, Fittingsfabrik, Velbert/Rhld.