Коды

asg

Encke, H., Maschinenfabrik, Poellwitz-Zeulenroda/Kr.Greiz