Коды

aff

Deutgen, Emil, G.m.b.H., Hoye n b/Dueren i/Rhld.